BANNER BJM Main

Welcome - Croeso - 欢迎来到我的主页!

A Writer and Media All-rounder specialising in Voice Acting, Broadcasting and Media Training, Photography, Web Design/Promotion, PR/Publicity, Personal Development and Genealogy Research.  Currently based in China with ongoing partnerships across the UK.
   
Ysgrifennwr ag arbenigedd amryddawn yn y cyfryngau gan arbenigo mewn Trosleisio, Darlledu, Hyfforddiant Cyfryngau, Ffotograffiaeth, Dylunio/Hyrwyddo Gwefannau, Cysylltiadau Cyhoeddus /Cyhoeddusrwydd, Datblygiad Personol, Ymchwil Achyddiaeth a Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor. Wedi ei leoli ar hyn o bryd yn Tsieina gyda phartneriaethau cyfredol ar draws y DU. 
 
我是罗伯特·约翰,一个作家,媒体人。个人专长包括配音,广播和传媒教学,摄影,网页制作与推广,个人发展,宗谱调查,教授英语等领域。我现在在中国工作,在英国有广泛的媒体合作资源。